Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Kari
dc.date.accessioned2018-03-19T12:27:47Z
dc.date.available2018-03-19T12:27:47Z
dc.date.created2017-11-27T15:05:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2017, 2 .nb_NO
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491025
dc.description.abstractI dag forventes det at yrkesfaglæreren kan tilrettelegge og lede opplæring mot mange og ulike yrker og fagbrevområder som elevene utdanner seg til i en og samme klasse. Forskning og evaluering etter Kunnskapsløftet KL (06) viser store didaktiske utfordringer i dagens yrkesopplæring, både første året i videregående kurs 1 (Vg1) og i flere av de brede videregående kurs 2 (Vg2). Det er derfor et behov for å diskutere hva som skal til for å utvikle en relevant og fremtidsrettet yrkesopplæring for alle elevene i skolen. De brede utdanningsprogrammene har ført til at mange elever i Vg1 må gjennomgå moduler av utvalgte yrker, selv om de har bestemt seg for et yrke når de begynner i videregående. I Vg2 risikerer elever å komme opp til eksamen i et annet yrke enn det de har fått lærlingplass i. Formålet med artikkelen er å diskutere hva yrkesdidaktikken bør inneholde for å være et nyttig redskap i utvikling av yrkeskompetanse og relevans, demokrati og elevmedvirkning i yrkesopplæringen. Grunnlaget for denne artikkelen, baserer seg på funn fra et treårig FoU-samarbeid med et tverrfaglig lærerteam innen bygg- og anleggsteknikk. Metodene som brukes i studien er elektronisk spørreundersøkelse blant elever og gruppeintervju med yrkesfaglærere. Funnene fra forskningsarbeidet viser at innholdet i yrkesdidaktikken bør endres for å sikre kvalitet i yrkesopplæringens Vg1 og brede Vg2, og for å sikre relevans i yrkesfaglærerutdanningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherOslo and Akershus University College of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utviklingnb_NO
dc.identifier.doi10.7577/sjvd.2134
dc.identifier.cristin1518985
dc.description.localcodeCopyright (c) 2017 Kari Henriette Hansen. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal