Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Kari
dc.date.accessioned2018-03-19T12:27:47Z
dc.date.available2018-03-19T12:27:47Z
dc.date.created2017-11-27T15:05:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2017, 2 .nb_NO
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491025
dc.description.abstractI dag forventes det at yrkesfaglæreren kan tilrettelegge og lede opplæring mot mange og ulike yrker og fagbrevområder som elevene utdanner seg til i en og samme klasse. Forskning og evaluering etter Kunnskapsløftet KL (06) viser store didaktiske utfordringer i dagens yrkesopplæring, både første året i videregående kurs 1 (Vg1) og i flere av de brede videregående kurs 2 (Vg2). Det er derfor et behov for å diskutere hva som skal til for å utvikle en relevant og fremtidsrettet yrkesopplæring for alle elevene i skolen. De brede utdanningsprogrammene har ført til at mange elever i Vg1 må gjennomgå moduler av utvalgte yrker, selv om de har bestemt seg for et yrke når de begynner i videregående. I Vg2 risikerer elever å komme opp til eksamen i et annet yrke enn det de har fått lærlingplass i. Formålet med artikkelen er å diskutere hva yrkesdidaktikken bør inneholde for å være et nyttig redskap i utvikling av yrkeskompetanse og relevans, demokrati og elevmedvirkning i yrkesopplæringen. Grunnlaget for denne artikkelen, baserer seg på funn fra et treårig FoU-samarbeid med et tverrfaglig lærerteam innen bygg- og anleggsteknikk. Metodene som brukes i studien er elektronisk spørreundersøkelse blant elever og gruppeintervju med yrkesfaglærere. Funnene fra forskningsarbeidet viser at innholdet i yrkesdidaktikken bør endres for å sikre kvalitet i yrkesopplæringens Vg1 og brede Vg2, og for å sikre relevans i yrkesfaglærerutdanningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherOslo and Akershus University College of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utviklingnb_NO
dc.identifier.doi10.7577/sjvd.2134
dc.identifier.cristin1518985
dc.description.localcodeCopyright (c) 2017 Kari Henriette Hansen. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal