Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHarstad, Ola
dc.date.accessioned2018-03-16T11:55:49Z
dc.date.available2018-03-16T11:55:49Z
dc.date.created2017-12-19T09:45:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2017, 1 (05), 28-42.nb_NO
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490858
dc.description.abstractÅ forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisk (NOASP)nb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅ skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi - Med utgangspunkt i arbeid med en lesesirkelnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber28-42nb_NO
dc.source.volume1nb_NO
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationnb_NO
dc.source.issue05nb_NO
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.908
dc.identifier.cristin1529392
dc.description.localcode(c) 2017 O. Harstad. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal