Show simple item record

dc.contributor.authorBødtker-Lund, Daniel
dc.contributor.authorHansen, Kari
dc.contributor.authorHaaland, Grete
dc.contributor.authorVagle, Inger
dc.date.accessioned2018-03-16T11:45:20Z
dc.date.available2018-03-16T11:45:20Z
dc.date.created2018-01-02T12:20:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2017, 2 .nb_NO
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490850
dc.description.abstractArtikkelen belyser hvordan opplæringens innhold i Vg1 erfares av elever, lærlinger og lærere, som grunnlag for vurdering av endringsbehov i norsk yrkesopplæring. Problemstillingen artikkelen gir svar på er: Hvordan fungerer Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram for elever med ulike yrkesvalg? Bakgrunnen for studien artikkelen bygger på er at en strukturendring er på trappene i norsk yrkesopplæring. Kunnskapsdepartementet har brukt en rekke eksperter i forarbeidet, uten at elever og yrkesfaglærere har vært involvert i nevneverdig grad. Vi ønsker å bringe fram elevers og læreres stemmer. Teoriforankringen er knyttet til forhold som har betydning for elevers motivasjon, mestring og læring, samt nasjonale føringer, mål og hensikt med yrkesopplæringen. Metodene i forskningsarbeidet er elektronisk spørreundersøkelse blant elever i Vg1 og Vg2, samt lærlinger i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og semistrukturerte intervjuer med yrkesfaglærere. Et hovedfunn er at opplæringen i Vg1 ikke samsvarer med elevenes ulike læringsbehov, og heller ikke med de nasjonale føringene for yrkesopplæringen. Vg1 bør gjennomgå store endringer, basert på elevenes og lærernes erfaringer, for å sikre yrkesrelevant opplæring for elever med ulike utdanningsplaner og yrkesinteresser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherOslo and Akershus University College of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEndringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utviklingnb_NO
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2577
dc.identifier.cristin1533681
dc.description.localcodeCopyright (c) 2017 Daniel Bødtker-Lund, Kari Henriette Hansen, Grete Haaland, Inger Vagle. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal