Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Arne Henning
dc.contributor.authorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorVik, Kjersti
dc.date.accessioned2018-03-09T07:40:43Z
dc.date.available2018-03-09T07:40:43Z
dc.date.created2017-11-27T12:11:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2017, 3 (1), 48-54.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2489638
dc.description.abstractBegrepet deltagelse er ikke nytt i helse- og omsorgslitteraturen, men det erkjennes at involvering av pasienter og brukere har vært begrenset, og at kompleksiteten knyttet til økt deltagelse for brukere og pasienter til dels har blitt oversett. Denne artikkelen formidler innsikter fra åtte artikler fra et forskningsprosjekt med målsetting å utvikle kunnskap om hvordan eldre som mottar kommunale hjemmetjenester, handler og deltar i dagliglivet, og hvordan personalet arbeider for å støtte den enkeltes deltagelse. Studien ble gjennomført i en bykommune og en landkommune i Midt-Norge og omfattet intervjuer med 10 eldre tjenestemottakere, en spørreundersøkelse blant 155 eldre tjenestemottakere, og i alt fem fokusgrupper med 30 helsearbeidere. Studien viste at deltagelse forstås ulikt blant tjenestemottakere og tjenesteytere, at tjenestene til hjemmeboende eldre kan bidra til passivisering, og at fleksibilitet og individuell tilpasning er nødvendig for at tjenestene i større grad skal bidra til økt deltagelse blant de som mottar tjenester i hjemmet. Å bygge en felles forståelse av deltagelse blant eldre, pårørende og helsearbeidere er dermed en viktig oppgave.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.titleDeltakelse for eldre som mottar hjemmetjenestenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber48-54nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2017-01-08
dc.identifier.cristin1518790
dc.description.localcode© Universitetsforlaget 2017. This is the authors' manuscript to the article. The final publication is available at https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-01-08nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitcode194,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.unitnameNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record