Show simple item record

dc.contributor.authorMoum, Janne Vagnild
dc.contributor.authorBordewich, Inger Overland
dc.date.accessioned2018-03-02T08:00:46Z
dc.date.available2018-03-02T08:00:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488185
dc.description.abstractLean er et aktuelt tema i dagens næringsliv. Styringsverktøyet har mottatt mye oppmerksomhet, og omtales som en mote innenfor hvordan bedrifter skal ledes og organiseres. Tilpasning av strategier, prinsipper og verktøy til egen organisasjons kontekst er vesentlig for å lykkes med bruken av Lean. Prinsipper og metoder må integreres i bedriftens kultur, og alle involverte må ha Lean tankegang som et bakteppe for sine handlinger. Suksess oppnås ikke nødvendigvis ved å kopiere metodene fra en annen bedrift. Med utgangspunkt i instrumentell og institusjonell teori er hensikten med avhandlingen å besvare problemstillingen: Hvor utbredt er Lean i Norge i dag, og hvordan oversettes og implementeres styringsverktøyet? Avhandlingen beskriver Leans utbredelse i Norge i dag, samt undersøker om det har vært endringer i utbredelsen de siste to år. Studien omhandler også hvilke effekter bedrifter ønsker å oppnå, samt om disse er innfridd. Hvilket perspektiv norske bedrifter har på implementering av Lean, undersøkes igjennom en studie av instrumentelle og institusjonelle faktorer som beskriver hvordan bedriftene oversetter og gjør Lean til sitt eget og en del av sin kultur. For å besvare problemstillingen ble det brukt en landsomfattende spørreundersøkelse, og 1886 norske ledere og beslutningstakere deltok. Undersøkelsen resulterte i et omfattende datamateriale, og de statistiske analysene av materialet blir presentert grafisk og tekstlig i avhandlingen. For å styrke resultatene og få klarhet i underliggende faktorer utførte vi seks intervjuer. Vår undersøkelse viser at godt over halvparten av norske bedriftsledere har kjennskap til Lean, og én av ti bedrifter med mer enn ti årsverk har implementert styringsverktøyet. Dette er en meget stor andel med tanke på hvor mange metoder for styring av bedrifter ledere kan velge i mellom. Lean benyttes i alle bransjer og sektorer, og innenfor de fleste virksomhetsområder. Andelen som benytter Lean øker med antall årsverk. Lean blir tatt i bruk i bedrifter hovedsakelig med et rasjonelt mål om å forbedre driften, men på tross av dette har Lean særtrekk som gjør at det klassifieres som en moteretning innen styringsverktøy. Norske bedrifter er relativt ferske Lean-brukere, og hovedandelen av dem har hatt Lean i under fem år. Våre undersøkelser avdekker at norske bedrifter har et institusjonelt perspektiv på implementering av Lean, og at dette kan settes i sammenheng med tid siden implementering. Jo mer modne Leanbedrifter, desto mer institusjonelt perspektiv på implementeringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLean – Glasur eller ingrediens? En studie av hvordan styringsverktøy oversettes og implementeres eksemplifisert gjennom en studie av Lean i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record