Show simple item record

dc.contributor.authorJozefiak, Thomas
dc.contributor.authorBerg-Nielsen, Turid Suzanne
dc.date.accessioned2018-02-26T14:19:01Z
dc.date.available2018-02-26T14:19:01Z
dc.date.created2016-05-20T13:54:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPsykTestBARN. 2016, (1), 1-12.nb_NO
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487073
dc.description.abstract«Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)» ble utgitt av Angold og kolleger i 2008. CAPA ble oversatt til norsk av Jozefiak i 2010. «Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)» ble utgitt i 2004 og ble oversatt til norsk av Wichstrøm i 2006. Oversettelser ble gjennomført i samarbeid med originalforfatterne. Alle rettigheter, inkludert de norske oversettelsene, innehas av Adrian Angold ved Duke University i USA. CAPA og PAPA er «intervjuerbaserte», strukturerte psykiatriske intervjuer beregnet for både forskning og klinisk bruk. Begge er bygget opp på samme måte og kartlegger debuttidspunkt, varighet, frekvens og grad av symptomer på en rekke psykiatriske diagnoser i henhold til DSM-IV, samt funksjonsnedsettelser. CAPA er et direkte intervju av 9-18 år gamle barn og ungdom. PAPA er beregnet på foreldre til 2-5 år gamle barn. Det er utarbeidet omfattende «glossarier» som angir detaljerte definisjoner av symptomer samt regler for koding. CAPA-intervjuet tar ca. 1-3 timer PAPA-intervjuet noe lenger (1,5-4 timer). Lengden på intervjuene avhenger av omfanget av psykiske problemer hos barnet. Det kreves 3 års relevant helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning og ca. 2 ukers opplæringskurs, trening og sertifisering av intervjueren i regi av Duke University. Intervjuene foreligger i elektronisk versjon, kodes elektronisk under intervjuet og diagnoser settes ved Duke University ved hjelp av algoritmer. Ni norske artikler med CAPA og/eller PAPA ble inkludert, men ingen svenske/danske. De ni artiklene rapporterte fra to norske undersøkelser. PAPA ble brukt i en representativ epidemiologisk undersøkelse av en kohort av 4 år gamle barn (N = 995) i Trondheim, og CAPA i en risikobefolkning (N = 400) av 12-20 år gamle ungdommer i norske barnevernsinstitusjoner. Studiene viste god interrater reliabilitet for både CAPA og PAPA. Begrepsvaliditeten var dokumentert ved intervjuenes evne til å skille mellom relevante kliniske grupper, assosiasjoner med kjente risikofaktorer, prediksjonsevner for utfall, samt konfirmatoriske faktoranalyser. Det ble identifisert et begrenset dokumentasjonsgrunnlag for de psykometriske egenskapene ved de norske versjonene av CAPA og PAPA. Reliabilitet og validitet vurderes som tilfredsstillende. Intervjuene er lovende i framtidig forskningssammenheng, men på grunn av manglende studier fra barne- og ungdomspsykiatriske utvalg i Skandinavia kan en ennå ikke gi anbefalinger til vanlig klinisk bruk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)nb_NO
dc.relation.urihttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/capa-papa
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA) og Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1-12nb_NO
dc.source.journalPsykTestBARNnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.21337/0047
dc.identifier.cristin1356561
dc.description.localcodePublished by Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Kan lastes ned, skrives ut og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis, ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold.nb_NO
cristin.unitcode194,65,35,5
cristin.unitnameRKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record