Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCarlsen, Fredrik
dc.contributor.authorNøstvik, Fredrik Dverset
dc.date.accessioned2018-02-22T13:18:25Z
dc.date.available2018-02-22T13:18:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486495
dc.description.abstractFra 2001 til 2014 har andelen unge nordmenn mellom 20 og 34 år som eier, leier, og bor hjemme vært rimelig stabil. I løpet av perioden er boligprisene nesten fordoblet noe som har ført til en stor offentlig debatt om unges situasjon på boligmarkedet. Denne oppgaven undersøker hvilke variabler som påvirker unges boligdisposisjon og boligpreferanser i Norge, og forskjeller mellom storbyer og resten av landet. Forklaringsvariabler slik som alder, bosted, utdanningsnivå, og familiesituasjon påvirker unges valg og muligheter på boligmarkedet i den undersøkte perioden. Innsetting av gjennomsnittsverdier i forklaringsvariablene gir svingninger i predikerte eier-, leie-, og hjemmeboerandeler over tid. Utelatte variabler som relative boligkostnader og makroøkonomiske variabler kan forklare svingningene. Avslutningsvis utføres to separate regresjoner med observasjoner fra storbyer, og observasjoner fra resten av landet. Sammenligning av resultatene viser forskjeller i koeffisienter og predikerte andeler mellom storbyene og resten av landet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleUnge på boligmarkedet - En analyse av unge nordmenns boligdisposisjon i perioden 2001-2014nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel