Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLandrø, Nils Inge
dc.contributor.advisorBorchgrevink, Petter Chr.
dc.contributor.advisorStiles, Tore Charles
dc.contributor.advisorWoodhouse, Astrid
dc.contributor.authorAasvik, Julie Kristine
dc.date.accessioned2018-02-13T11:42:58Z
dc.date.available2018-02-13T11:42:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2693-9
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484356
dc.description.abstractNorsk sammendrag Bakgrunn: Symptomer på depresjon, angst, smerte, utmattelse og søvnproblemer er utbredt i befolkningen. Symptomene opptrer ofte sammen i ulike kombinasjoner og er de hyppigste årsakene til sykmelding. I tillegg til sine primære plager vil denne pasientgruppen ofte også rapportere om svekkelser i konsentrasjon og hukommelse. Til tross for at slike subjektive konsentrasjons og hukommelsesproblemer kan ha negativ innvirkning på ulike områder i dagliglivet har denne typen vansker fått lite oppmerksomhet innen klinisk forskning. Formål: Målet med denne avhandlingen var å undersøke hva som kjennetegner subjektive svekkelser i hukommelse og konsentrasjon, samt hvordan slike problemer best kan håndteres– kognitiv terapi eller kognitiv trening. Metode: Pasientene som deltok i prosjektet var sykmeldte og deltok i et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Hysnes Helsefort. Pasientene ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema og nevropsykologiske tester. Det ble også gjennomført et kognitivt treningsprogram. Hovedfunn: Vi fant at selvopplevde vansker med hukommelse og konsentrasjon først og fremst er assosiert med symptomer på utmattelse og angst. Dernest fant vi at kliniske søvnproblemer er assosiert med svekket arbeidsminnefunksjon. Det var ikke noe samsvar mellom selvrapporterte vansker med hukommelse og prestasjoner på nevropsykologiske tester. Undersøkelsen av kognitiv trening vs kognitiv terapi viste at kognitiv trening ikke er forbundet med noen økt bedring når det gjelder selvrapporterte vansker med hukommelse og objektiv arbeidsminnefunksjon. Vi fant imidlertid at kognitiv trening er forbundet med bedring i inhibitorisk kontroll, en underliggende kontroll mekanisme. Konklusjon: Våre funn tyder på at subjektive hukommelsesvansker er nært forbundet med utmattelse og angst. Økte søvnproblemer er forbundet med nedsatt arbeidsminnefunksjon. Mangelen på samsvar mellom subjektive og objektive målinger tyder på at de to målemetodene reflekterer ulike aspekter når det gjelder hukommelsesfungering. Våre data indikerer også at kognitiv terapi som retter seg mot håndtering av symptomer på depresjon, angst, smerte, utmattelse og søvnproblemer også har en positiv effekt på selvopplevd hukommelse.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis presents three studies which focus on patients who are on sick leave due to symptoms of depression, anxiety, pain, fatigue and insomnia. The studies examine different aspects of memory functioning; self-perceived memory functioning, objective memory functioning and cognitive training. The first paper describes a study of self-perceived memory problems. The participants reported experiencing different kinds of memory problems on a weekly basis. Results indicate that difficulties with memory functioning represent a genuine problem within this group of patients. Symptoms of fatigue and anxiety were uniquely associated with subjective memory problems. The second paper describes a study which examined how symptoms of insomnia affect neuropsychological functioning in patients with symptoms of pain, fatigue and mood disturbances. Based on cut-off score guidelines from the Insomnia Severity Index participants were assigned to either an insomnia group or a comparison group. The study found that patients with symptoms of clinical insomnia did not report more memory problems than the comparison group; both groups reported experiencing memory problems on a weekly basis. The groups differed significantly in performance on neuropsychological tests of working memory, patients with symptoms of clinical insomnia performed poorer on both visuospatial and verbal numeric tests of working memory. There were no differences between the groups with regard to inhibitory control. The third paper describes a study which examined whether adaptive working memory training (Cogmed QM) has the potential to improve performance on tests of spatial working memory, inhibitory control, and self-perceived memory functioning. The study found that working memory training did not improve performance on the test of spatial working memory nor did it provide additional improvements in self-perceived memory functioning. Results showed that those who received working memory training performed significantly better than the comparison group on the post-test of inhibitory control.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:312
dc.titleSubjective memory complaints among patients on sick leave due to symptoms of mood disorders, pain, fatigue and insomnia: Neuropsychological functioning and cognitive training.nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752nb_NO
dc.description.localcodeDigital fulltext not availablenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel