Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkolbekken, John-Arne
dc.contributor.advisorInnstrand, Siw Tone
dc.contributor.authorJuul, Ida Marie
dc.date.accessioned2018-01-19T09:23:24Z
dc.date.available2018-01-19T09:23:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478302
dc.description.abstractHensikten med studien er finne frem til forhold som er betydningsfulle for læreres jobbengasjement og helse. Økt forståelse for hvordan lærere opplever og forstår jobbengasjement og helse vil være bidrag til utviklingen av skolen som en helsefremmende arbeidsplass. Studien er kvalitativ og benytter den kvalitative metoden semistrukturert forskningsintervju til innsamling av data. Studien bygger på data fra seks informanter, fire kvinner og to menn, som arbeider som lærere ved ulike skoler. Det er anvendt en fenomenologisk tilnærming, hvor opplevelses- og erfaringsaspektet er utgangspunkt. Data er analysert ved hjelp av Systematic text condensation (STC), for utvikling av beskrivelser og sentrale tema som fremkommer i informantenes fortellinger. Beskrivelser og aktuelle forhold i tilknytning til problemstillingen belyses i presentasjonen av datamaterialet. Funnene i studien presenteres med utgangspunkt i tre hovedområder: Arbeidet med elevene og lærerens kompetanse, Støttende miljø og Ytre forhold. På alle disse områdene finnes ressurser og krav som er betydningsfulle for informantenes jobbengasjement og helse. Studien finner at ressurser som; den gode lærer-elev relasjonen, arbeidets viktighetsgrad, lærerens kompetanse og utvikling, mestringsforventning, gjensidig engasjerende ledelse, anerkjennelse, tilbakemeldinger, autonomi, sosial støtte og læreryrkets status er alle betydningsfulle forhold for lærernes jobbengasjement og helse. Funnene viser også at jobbkrav som tidspress, svekkede relasjoner til ledelse, dårlig fysisk utforming og krevende elevrelasjoner virker hemmende på engasjementet og negativt på opplevelsen av helse. Studien understreker imidlertid at energioverskudd er et viktig premiss som ligger til grunn for opplevelser med engasjement hos informantene, og at det sterke engasjementet innebærer kontrastfylte opplevelser. Studien sammenfaller med tidligere forskning innen området når det gjelder at slike betydningsfulle forhold leder til engasjement og henger sammen med opplevelser av helse. Det pekes imidlertid i studien på forhold som kan forbedres knyttet til lærernes opplevelse med engasjement og helse. Behovet for kunnskap om miljømessige determinanter for helse som bidrag til utviklingen av skolen som en helsefremmende arbeidsplass synliggjøres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleJobbengasjement og helse hos lærere - en kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel