Show simple item record

dc.contributor.advisorKiik, Riina
dc.contributor.authorUnderhaug, Marte
dc.date.accessioned2018-01-19T09:19:02Z
dc.date.available2018-01-19T09:19:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478299
dc.description.abstractHensikten med denne kvalitative studien var å få innsikt i hvilken type hjelp voldsutsatte kvinner erfarte at de fikk på et krisesenter i Norge, samt de ansattes opplevelse av tilbudet. Det ble gjennomført to fokusgruppeintervju med ansatte, og et fokusgruppeintervju og et semistrukturert individuelt intervju med voldsutsatte kvinner på krisesenter. Systematisk tekstkondensering ble brukt som analysemetode på datamaterialet i studien. Funnene indikerer at de ansatte på det aktuelle krisesenteret i stor grad utøvde god og formålstjenlig sosial støtte til de voldsutsatte kvinnene, og at kvinnene var svært tilfreds med hjelpen de fikk på senteret. De ansatte utøvde ulike former for støtte, avhengig av hvilke behov kvinnene hadde. Det viste seg at støtten som ble gitt kunne ses i sammenheng med sosial støtteteori sine fire former for støtte: informativ, emosjonell, instrumentell og kulturell støtte. De ansatte var opptatt av å møte kvinnene med respekt, og de jobbet stadig med å etablere og opprettholde en god relasjon. Kvinnenes opplevelse av situasjonen var viktigst, og de ansatte var opptatt av å ikke fremstå som eksperter. De var likevel klar på at de brukte sin faglige kompetanse i møte med kvinnene. Dette gjorde de ved å gi dem nødvendig informasjon i oppstarten, ved å formidle kunnskap for å gi kvinnene en økt forståelse og hjelpe dem med å håndtere situasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Jeg kunne starte livet på nytt kanskje, og de ville støtte, hjelpe og guide deg" - En kvalitativ studie av hvordan ansatte, og voldsutsatte kvinner opplever hjelpen som blir gitt på krisesenternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record