Show simple item record

dc.contributor.advisorKiik, Riina
dc.contributor.authorBergland, Christina
dc.date.accessioned2018-01-19T09:17:34Z
dc.date.available2018-01-19T09:17:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478298
dc.description.abstractBakgrunn: Innsatte/tidligere innsatte lever under en rekke ulike sosiale problemer som kan gjøre tilpasningen til et liv i samfunnet etter en fengselsdom vanskelig. Sosial støtte under og etter soning fra det uformelle nettverket og hjelpeapparatet kan fremme tilbakeføringen, og hemme tilbakefall til kriminalitet. Hensikt: Studiens hensikt er å få frem innsattes/tidligere innsattes stemmer og øke kunnskapen om hvordan de opplever at de får sosial støtte under og etter soning i fengsel. Metode: Dette er en kvalitativ studie og datamaterialet er hentet fra semistrukturerte intervjuer med 7 innsatte og 3 tidligere innsatte, som har flere fengselssoninger bak seg. Analysen baserer seg på elementer fra systematisk tekstkondensering (Malterud, 2011). Resultat: Datamaterialet viser at innsatte/tidligere innsatte opplever å motta emosjonell støtte, instrumentell støtte og informativ støtte under soning i fengsel fra personer i sitt uformelle nettverk. Det fremkommer også at innsatte/tidligere innsatte opplever slike former for sosial støtte etter soning. I tillegg blir vurderingsstøtte og tilknytning/vennskapsstøtte nevnt. Samlet sett viser det seg at den støtten de mottar kan betegnes som positiv støtte. Videre indikerer resultatene at innsatte/tidligere innsatte har ulike opplevelser angående emosjonell støtte og instrumentell støtte fra hjelpeapparatet, både under og etter soning. Det er spesielt i forhold til sysselsetting, økonomi, bolig og rusmestring de innsatte/tidligere innsatte forteller om støtte eller mangel på støtte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"De har ikke kutta meg ut..." - En kvalitativ studie om innsatte/tidligere innsatte og sosial støttenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record