Show simple item record

dc.contributor.advisorKongsvik, Trond Øystein
dc.contributor.authorRavna, Pål Håvard
dc.date.accessioned2017-12-26T15:00:30Z
dc.date.available2017-12-26T15:00:30Z
dc.date.created2017-06-26
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17143
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473750
dc.description.abstractGjennom en dokumentanalyse av Statens vegvesens dybdeanalyser fra dødsulykker i trafikken framkom det at aktører som var involvert i arbeider på og ved veg sjelden ble nærmere gransket utover de direkte involverte trafikantene. Med bakgrunn i dette ble masteroppgaven rettet mot utførende entreprenører i bygg og anleggsbransjen som arbeidet på og ved veg som en spesfikk aktør til nærmere undersøkelse. Oppgaven tar utgangspunkt i de utførende entreprenørers opplevelse av Statens vegvesens oppfølging av sikkerhetsarbeidene i tilknytning til de prosjektene som virksomhetene er involvert i. I denne sammenheng er virksomhetenes bransje nærmere beskrevet, relevant teori i tilknytning til sikkerhet utredet, og det er gjennomført sju semistrukturerte intervjuer for å hente inn synspunkter fra de ansatte i slike virksomheter. Tilbakemeldingen fra informantene utgjorde empiri som kunne føres tilbake til hvordan Vegvesenets oppfølging kan til tider både styrke og svekke de utførende entreprenørenes målrettede sikkerhetsarbeider. De sentrale funnene viser til at Vegvesenet som etat har inkonsistente krav fra prosjekt til prosjekt som svekker entreprenørenes sikkerhetsytelser. Videre ledes entreprenørens fokus mot krav som kan knyttes til forhold som ikke nødvendigvis er avgjørende for arbeidsplassens sikkerhet, som bruk av personlig verneutstyr framfor andre risikoforhold. Tross alt kan de utførende entreprenørene likevel skryte på seg berømmelige sikkerhetsytelser, i alle fall med hensyn til få eller ingen alvorlige hendelser på de aktuelle prosjektene som bidrar til oppgavens empiri. Virksomhetene er fortrolig med bruk av metoder og verktøy for kartlegging av risiko, men tråkker gjerne på kjente stier ved å benytte de samme framgangsmåtene fra prosjekt til prosjekt og virksomhet til virksomhet. Det kan stilles spørsmål med om den positive utviklingen i bransjen vil vedvare dersom det ikke disponeres ytterligere ressurser til utnyttelse av et bredere utvalg av løsninger eller eventuelt utvikling av nye løsninger.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelse, miljø og sikkerhet
dc.titleSikkerhetskrav til entreprenører ved transportarbeider på og ved veg
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record