Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstern, Anna-Lena
dc.contributor.authorMoxness, Lea
dc.date.accessioned2017-12-20T07:27:42Z
dc.date.available2017-12-20T07:27:42Z
dc.date.created2017-11-14T19:56:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPå Spissen. 2017, 3 (3), .nb_NO
dc.identifier.issn0800-2452
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473098
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å bidra til .kt kunnskap om hvordan kunstnerlærere underviser i faget sirkus i norsk kulturskole. Tre sirkuslærere i en norsk kulturskole har gitt material for analysen der følgende problemstilling har vært veiledende: Hvordan kan en kunstfaglig didaktikk for sirkusundervisning og læring formuleres gjennom beskrivelse av hvordan ulike performative agenter innvirker på læringshendelsen? Studien bygger på et vitenskapsteoretisk perspektiv kalt agentisk realisme, som anerkjenner at både mennesker og omgivelser har materialitet med agens. Tankesettet sammenflettede tilblivelser er brukt i analysen av en dynamisk intra-aktiv didaktikk for sirkus. Forfatterne har funnet følgende performative agenter: tid, rom, kroppslig materialitet, læreplan, risiko og sirkusverktøy, affekter og relasjon. Disse tilbyr dynamiske posisjoner for en kunstfaglig didaktikk i sirkus, og synliggjør hvordan sammenflettede tilblivelser er et begrep som gir mening. Gjennom å løfte fram de forskjeller som skapes i intra-aksjon resulterer artikkelen i en dynamisk artikulasjon av en kunstfaglig didaktikk for kunstformen sirkus i kulturskolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorske Dansekunstnerenb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅ undervise i sirkus som kunstfag - en studie av sammenflettede tilblivelser i intra-aktiv sirkusdidaktikk.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalPå Spissennb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.18862/ps.2017.303
dc.identifier.cristin1514181
dc.description.localcodePå Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal