Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBungum, Beritnb_NO
dc.contributor.authorNordvang, Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:18:22Z
dc.date.available2014-12-19T13:18:22Z
dc.date.created2013-07-01nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier634808nb_NO
dc.identifierntnudaim:8614nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/246920
dc.description.abstractOppgaven undersøker hvordan elever bruker metaforer, analogier og bilder i lærebøker i fysikk i egne læringsprosseser. Studien er bygd opp med intervju som datainnsamlingsmetode. Utvalget består av totalt åtte elever som studerer fysikk på videregående skole. Elevene ble intervjuet i par på to om hvordan de bruker læreboken i fysikk når de skal jobbe på egen hånd og spesielt hvordan de bruker figurene. Elevenes utsagn er diskutert i lys av teorier om lærebøkenes rolle, ulike læringsstrategier og ulike typer figurer og de forskjellige egenskapene til disse.Resultatene fra undersøkelsen tyder på at elevene i stor grad fokuserer på formler og regning og at figurer kommer i annen rekke. Elevene velger en læringsstrategi som omhandler å plukke ut vesentlig informasjon omkring formler og definisjoner som i stor grad allerede har blitt gjort for dem i lærebøkene. Elevenes læringsstrategier velges blant annet på grunn av tidspress og et ønske om gode karakterer og det går på bekostning av studiet av figurer.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for fysikknb_NO
dc.title''Den figuren er irrelevant for meg'': En kvalitativ studie om elevers bruk av bilder og figurer i lærebøker i fysikknb_NO
dc.title.alternative''That Figure is not relevant for me'': A qualitative study about student's use of images and figures in physics textbooksnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel