Show simple item record

dc.contributor.authorSkåre, Janneche Utne
dc.contributor.authorAmlund, Heidi
dc.contributor.authorArukwe, Augustine
dc.contributor.authorBrantsæter, Anne Lise
dc.contributor.authorEriksen, Gunnar Sundstøl
dc.contributor.authorFæste, Christiane Kruse
dc.contributor.authorKnutsen, Helle Katrine
dc.contributor.authorRuus, Anders
dc.contributor.authorThomsen, Cathrine
dc.date.accessioned2017-11-13T07:42:32Z
dc.date.available2017-11-13T07:42:32Z
dc.date.created2017-11-12T13:55:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-8259-029-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465667
dc.description.abstractSjøbunnen i ulike områder langs norskekysten kan være forurenset med polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) (”tjærestoffer”) på grunn av pågående eller tidligere industriell aktivitet, eller annen påvirkning. Flere PAH-forbindelser er kreftfremkallende og gentoksiske (mutagene). Skjell er organismer som lever på bunnen, filtrerer sjøvann og kan akkumulere forurensninger. Mattilsynet har kostholdsråd for skjell i havner og fjorder der det er funnet at skjellene er forurenset med PAH. Grunnlaget for kostholdsrådene er risikovurderinger utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Benzo[a]pyren (BaP) er en av de best undersøkte og mest potente kreftfremkallende PAHforbindelsene. BaP var inntil nylig regnet som en god indikator for alle kreftfremkallende PAH som kan forekomme i ulike næringsmidler. Mattilsynet har gitt kostholdsråd for konsum av skjell i områder med 5 nanogram BaP/g skjellmat (ng/g) eller mer. I EU har grenseverdien for omsetning av skjell til konsum vært 10 ng BaP/g skjellmat. Det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) konkluderte i 2008 med at summen av fire PAH-forbindelser (PAH4; benz[a]antracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten og krysen) gir et bedre uttrykk for kreftfremkallende PAH-forbindelser enn BaP alene. Våren 2011 er foreslått grenseverdi i EU 30 ng PAH4/g skjellmat. I tillegg er grenseverdien for BaP foreslått satt ned fra 10 til 5 ng/g skjellmat. VKM har tidligere utført risikovurderinger av PAH i skjell basert på indikatoren BaP. VKM ønsket derfor å undersøke om PAH4 også er et egnet mål for kreftfremkallende PAHforbindelser i norske skjell. Gjennomgang av analysedata for blåskjell høstet fra ulike steder langs norskekysten viser at den foreslåtte grenseverdien for PAH4 (30 ng/g skjellmat) gir noe mer beskyttelse for befolkningen enn den nasjonale tiltaksgrensen for kostholdsråd (5 ng BaP/g skjellmat) som er sammenfallende med EUs foreslåtte grenseverdi for BaP (5 ng BaP/g skjellmat), og klart mer beskyttende enn EUs gjeldende grenseverdi for BaP (10 ng BaP/g skjellmat). Vurdering av de tilgjengelige analyseresultater i blåskjell tyder ikke på at eksisterende kostholdsråd for skjellkonsum langs norskekysten trenger å endres som følge av EUs foreslåtte grenseverdi for PAH4 i skjell på 30 ng/g.
dc.language.isomis
dc.publisherVitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
dc.relation.ispartofVKM Report
dc.relation.ispartofseriesVKM Report
dc.relation.urihttps://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/konsekvenserfornorskekostholdsradavnyegrenseverdierieufortjarestofferpahiskjell.4.59777ce315d3abb2351c0083.html
dc.titleForhold mellom BaP og PAH4 i skjell og konsekvenser for gjeldende kostholdsråd i Norge. Uttalelse fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber12
dc.source.issue2011:15
dc.identifier.cristin1513247
cristin.unitcode194,66,10,0
cristin.unitnameInstitutt for biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record