Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.contributor.authorErikson, Ulf Gøran
dc.contributor.authorGrimsmo, Leif
dc.contributor.authorSchei, Marte
dc.date.accessioned2017-11-06T10:30:41Z
dc.date.available2017-11-06T10:30:41Z
dc.date.created2017-11-03T14:34:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-14-05642-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464179
dc.description.abstractMed utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter: (a) elektrobedøveren koples opp med henholdsvis (+) og (-) elektroder på annenhver rekke; (b) transportbåndet (-)var motelektrode til rekkene (+). I tillegg ble det gjennomført forsøk med tre ulike spenningsnivå (40, 70 og 100 V), og bedøving av utmattet eller ustresset fisk. Forsøket viste at, med unntak av en forsøksgruppe (elektrobedøving av stresset sei ved 40 V), ble det i ulik grad observert at elektrobedøving av sei førte til ryggknekk og bloduttredelser. I alle tilfeller hvor ryggknekk ble observert, skjedde dette på tilnærmet samme sted på ryggraden (om lag 1/3 av fiskens totale lengde regnet fra halefinnen). Vi vil imidlertid påpeke at på grunn av vanskeligheter med å få tak i levende sei av en viss størrelse, ble det benyttet småsei (ca 450 g) i dette arbeidet. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si noe om hvorvidt større sei har samme tilbøyelighet for å få ryggknekk. I tillegg er ikke problemet, sa vidt vi vet, med ryggknekk og bloduttredelse blitt rapportert på de fartøy som i dag benytter el-bed0ver i kommersiell drift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.titleElektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy"nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.identifier.cristin1510816
cristin.unitcode194,66,15,0
cristin.unitnameInstitutt for bioteknologi og matvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel