Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsson, Anders Carl G.nb_NO
dc.contributor.authorJohannessen, Bård Olavnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:16:38Z
dc.date.available2014-12-19T13:16:38Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier350610nb_NO
dc.identifierntnudaim:4398nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/246367
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven har vært å konstruere og teste ut en spesialsentrifuge for simulering av lave g-nivåer i biofysikkeksperimenter, nærmere bestemt månens gravitasjon. Det blir gjort rede for hvilket teoretisk grunnlag den bygges på, og hvilke krav det stiller til sentrifugen og dens eksperimentvolum, EV. Det teoretiske grunnlaget baserer seg på, hvordan en plante reagerer på gravitasjon, og hvordan man tidligere har simulert vektløshet for planter. Dette, i sammen med kunnskap om hvordan krefter virker i en sentrifuge, danner grunnlaget for hvor hvordan simuleringen kan utføres, og hvilke krav det stiller til sentrifugen. Det vil i oppgaven blir gjort rede for hvilket teoretisk grunnlag konstruksjonen baserer seg på, og hvilke antagelser som er gjort i den sammenheng. Teorien stille spesifikke krav til sentrifugen, og konstruksjonen må være praktisk i bruk. Under konstruksjonen har det vært valgmuligheter. Alternativene er tatt med, og valget som er tatt er begrunnet. Det er også tatt med hva som vil være ønskelig å gjøre med sentrifugen ved en forbedring av den konstruksjonen som er nå, hvor det viktigste er å få kameraet stabilt. I den siste delen av oppgaven blir resultatene fra testene presentert, hva som er testet, og hva som er blitt notert under testingen. Under avslutningen tar jeg for meg resultatene og hvilke forbedringer som bør gjennomføres. På noen av problemene blir det også presentert en mulig løsning. EMCS er en del av oppgaven. Min oppgave er å kontrollere akselerasjonstall for sentrifugen, og produsere grakk som kan være til hjelp i tolkningen av resultatene. Det blir også forklart hva EMCS har i sammenheng med hoved oppgaven. Bakerst i oppgaven er det en brukerveiledning for de som skal kjøre forsøk framover.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for fysikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectMLREAL Lektorutdanning med master i realfagno_NO
dc.subjectMatematikk og fysikkno_NO
dc.titleKonstruksjon av spesialsentrifuge for simulering av lave g-nivåernb_NO
dc.title.alternativeConstrucution of Centrifuge for simulation of low g levelsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record