Show simple item record

dc.contributor.advisorStene, Anne
dc.contributor.authorFlo, Vegard Øvstetun
dc.contributor.authorFlo, André Vanehagen
dc.date.accessioned2017-10-24T13:40:04Z
dc.date.available2017-10-24T13:40:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461918
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser et tema som har blitt viet lite oppmerksomhet i oppdrettsnæringen og sammenligner atferd og lusenivå til økologisk laks og regnbueørret i gravitasjonsutspilte merdsystemer. Arbeidet ble gjort ut fra følgende problemstilling. Hvilke forskjeller i atferd, vekst og lusetall er det mellom laks og regnbueørret i oppdrett og hvilke faktorer påvirker atferd, vekst og lusetall?” Oppgaven er utført på Salmar lokaliteten Furneset i Vestnes kommune og fokuserer på innsamling av produksjonsdata, lusetall, miljødata, kamera observasjoner for dokumentering av atferd og intervju av driftsteknikere med relevant erfaring og fagbrev innenfor akvakultur yrket. Resultatene fra de ulike forsøkene indikerer at laks og regnbueørreten i de to utvalgte merdene hadde to helt forskjellige stimmønster og at begge artene hadde ulik tilnærming til fôring. Lusenivået varierte med temperatur og registreringer av lusenivået viste noe mer kjønnsmodne hunnlus på laks i forhold til regnbueørret. Man kunne også se at laksen vokste nesten dobbelt så raskt som regnbueørreten og at regnbueørreten hadde 3,5 ganger så høy dødelighet som laksen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLakselusnb_NO
dc.subjectSalmarnb_NO
dc.subjectOpdrettnb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectRegnbueørretnb_NO
dc.titleEn sammenlignende studie av atlantisk laks og regnbueørret i ulike merder på samme lokalitet.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal