Show simple item record

dc.contributor.advisorRisvaag, Jon Anders
dc.contributor.authorSiebke, Tor - Einar
dc.date.accessioned2017-10-20T11:56:54Z
dc.date.available2017-10-20T11:56:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461285
dc.description.abstractEtter romersk overtagelse av Alexandria i 31 f.Kr videreførte romerne det Ptolemaiernes lukkede myntsystem under sin egen kontroll. Dette tillot at den alexandrinske tetradrachmen fortsatte sin utvikling og forble i sirkulasjon frem til Diocletianus’ reformer i 296 e.Kr. Slik det er typisk for provinsiell mynt utviste tetradrachmene et stort antall lokal typer og blant disse er avbildninger av den synkretistiske guden Sarapis. Sarapis ble skapt av Ptolemaios I for å skape en felles guddom for de egyptiske og greske delene av befolkningen og Sarapis popularitet fortsatte også under det romerske imperium. Romersk mynt hadde mer enn bare økonomiske hensikter, de var også et viktig propagandaverktøy i spredningen av beskjeder og bilder. Bruken av Sarapis og religiøst billedmateriale på mynt var et viktig aspekt av den romerske keiserlige propagandaen, men også en måte å forhandle og utrykke lokal identitet. Denne oppgaven vil gjennom en studie av Sarapis-relaterte motiver på alexandrinske mynter fra Nero til Maximianus undersøke hvordan denne typen religiøs ikonografi ble brukt som propaganda. Gjennom å analysere disse provinsielle myntene som representerer punktet hvor religion, politikk og lokal identitet møtes og vår egen forståelse av dem kan vi forstå hvordan de ble brukt og hvordan de kan brukes i dag.nb_NO
dc.description.abstractAfter the conquest of Alexandria in 31 BC, the romans continued the old closed Ptolemaic monetary system, but under roman control. This allowed the Alexandrian tetradrachm to evolve and remain in circulation until Diocletianus’s reforms in 296 AD. As a provincial coinage the tetradrachm exhibited a large number of local types and among these are the depictions of the syncretic god Sarapis. Sarapis was created by the Ptolemy I to create a common deity for the Greek and Egyptian parts of the population and Sarapis popularity continued under the roman empire. Roman coinage served more than economic purposes, it also served as an important propagandistic tool for spreading messages and images. The use of Sarapis and religious imagery on coins was an important aspect of the roman imperial propaganda, but also a way to negotiate and express local identity. This thesis will through a study of Sarapis related motives on a series of alexandrian coins spanning from Nero to Maximianus examine how this type of religious iconography was used as propaganda. By analysing these provincial coins which represent the point where religion, politics and local identity meet and our own understanding of them will we be able to understand how they were used and how they can be used todaynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectmynt, Sarapis, propaganda, synkretisme, romerks, keiser, religion, identitet, maktretorikk, Alexandrianb_NO
dc.titleMyntenes forkynnelse - Sarapis som propaganda på alexandrinske mynternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Klassisk arkeologi: 092nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record