• 

      Valde, Frank Even; Lie, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
      I Norge bor det i gjennomsnitt 2 personer per hushold. Det gjør at veldig mange må forholde seg til andre mennesker når det kommer til oppgaver og gjøremål i hjemmet. For å hjelpe med denne problemstillingen ville vi utvikle ...