• Prosjektering av lavspenningsnett i hyttefelt Orrelia 

      Tynes, Thomas Martin (Bachelor thesis, 2019)
      Det skal prosjekteres et lavspenningsnett med transformatorstasjon til nytt hyttefelt i Orrelia på Orreneset i Sykkylven kommune. Effektbehovet til de 32 hytteboligene må beregnes i forhold til dagens forbruk, og for riktig ...