• Towed ROV 

      Hagen, Eirik André; Samset, Einar; Tusa, Adrian Sæther (Bachelor thesis, 2020)
      I denne rapporten blir konseptet rundt en «Towed ROV» studert. Den er gitt av NTNU Ålesund, og er basert på videreutvikling av designet fra forrige års «Towed ROV» bachelorrapport. «Towed ROV» fungerer som en flerbruksplattform ...