• EEG for ALS Bachelor Thesis 

      Jørgensen, Trym; Sunde, Andreas Rojahn; Søbakken, Anders; Torland, Eskil (Bachelor thesis, 2021)
      Målet med denne bacheloren var å forbedre livskvaliteten, bedre kommunikasjonen og uavhengigheten til mennesker rammet av \acrshort{als} eller andre fysiske funksjonshemninger. For å oppnå disse målene ble det utviklet en ...