• Prediktivt vedlikehold 

      Drønnen, Rasmus.; Natland, Stian.; Rekdal, Andreas. (Bachelor thesis, 2019)
      I denne rapporten beskrives mulighetene for å bruke PdM (Predictive maintenance) som system for å oppdage feil på transportører produsert av Optimar AS. Formålet har vært både å finne feil før noe går galt samt avklare ...