• Visual error detection on 3D printing 

      Tomas Paulsen (Bachelor thesis, 2019)
      3D-skriving har blitt meir tilgjengeleg for forbrukarar på grunn av auke av rimelege FDMskrivarar i marknaden. Prosessen med 3D-skriving er ikkje nødvendigvis utan feil. Dei fleste av forbrukarskrivarane har ikkje nokon ...