• Relative Motion Tracking of Vessels using Multi-Camera Handover and Aruco Markers 

      Drugli, Even; Fjørtoft, Vegard; Hagseth, Kai Julian; Sande, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2019)
      Tauetanken hos NTNU, avdeling Ålesund, brukes i hovedsak av studenter i skipsdesign for å teste skrogmodeller, ROVer og andre vannfartøy. Ved undersøkelser av skipsdesign, brukes småskala testing med modeller for å ...