• Release Note System 

      Randa, Markus; Ous, Lars; Lande Pedersen, Jan Anton (Bachelor thesis, 2020)
      I en bransje der det er høyt fokus på korte leveranser av programvare, er det å dokumentere disse leveransenefortsatt tungvindt manuelt-arbeid. Oppgaven gitt av Cordel beskriver et ønske om et ...