• Analyse av driftsdata fra offshorefartøy 

      Berentzen, Bjørnar; Erdal, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
      Bachelorrapporten omhandler analysering av driftsdata fra to tilnærmet like offshorefartøy som driftes utenfor Norskekysten, der det ene fartøyet er ombygd til hybridskip og det andre fartøyet nytter kun fossile brennstoff. ...