• 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

      Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
      Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...