• Analyse av kraftnett ved tilkobling av ladestasjon for elektrisk ferge 

      Aarnes, Tormod Habbestad; Ostnes, Jan Inge Einarsen; Remmen, Mathias Johann Fjørtoft (Bachelor thesis, 2018)
      Bachelorrapporten omhandler en dynamisk analyse av distribusjonsnettet i området rundt fergekaiene på Eidsdal og Linge. Den dynamiske analysen er utført på bakgrunn av planlagt elektrisk ferge på denne strekningen. Analysen ...