Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørheim, Roger
dc.contributor.authorBredesen, Kim R.
dc.date.accessioned2017-10-16T09:51:17Z
dc.date.available2017-10-16T09:51:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460252
dc.description.abstractOppsummering Denne oppgaven tar for seg kommersialisering av forskningsresultater. Oppgavens hovedinndeling er som følger: Innledning Oppgaven begynner med en innledning der lovendringen i 2003 står som et fundament for det økte fokuset på kommersialisering av forskningsresultater. Problemstilling Kapittelet tar for seg problemområdet kommersialisering av forskningsresultater og definerer tre forskningsspørsmål som er sentrale i resten av oppgaven: • Hvilke faktorer bidrar til teknologioverføring? • Hvordan oppleves TTOene i teknologioverførings-økosystemet? • Har aktørene mål som drar i samme retning? Litteraturgjennomgang Litteraturstudien går igjennom teknologioverføring og spesielt kommersialisering av forskningsresultater. Sentrale forskere på teknologioverføring og TTO blir presentert. FORNY-programmet, statens satsing på kommersialisering av forskningsresultater, blir presentert og evaluert. Proof Of Concept senter, målteori samt Jim Collins forskning og bøker blir også presentert. Metode Metodekapittelet presenterer den valgte metoden for oppgaven. Oppgaven gjennomfører en litteraturstudie med utdypende empirisk forskning igjennom halvstrukturerte intervjuer med aktuelle informanter for og på best mulig måte kunne svare på forskningsspørsmålene. Empiriske funn I dette kapittelet presenteres funnene i fra primærkildene. Kapittelet inneholder både nasjonale og internasjonale informanter. Diskusjon Diskusjonen trekker sammenhenger i mellom litteraturgjennomgangen og de empiriske funnene. Kapittelet presenterer nye tanker og refleksjoner rundt de tre forskningsspørsmålene. Konklusjon, implikasjoner og videre forskning Det siste kapittelet oppsummerer hovedfunnene i oppgaven og peker på områder som er egnet for videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKommersialisering av forskningsresultater - Faktorer, TTOer og målnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel