Show simple item record

dc.contributor.advisorSimonsen, Jan Ketil
dc.contributor.authorSchwartz, Hege
dc.date.accessioned2017-09-26T13:57:52Z
dc.date.available2017-09-26T13:57:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456860
dc.description.abstractDenne masteroppgaven bygger på empiri fra et feltarbeid blant voksne, ressurssterke personer som bruker cannabis i Norge, våren 2016. Informantene bor spredt rundt i Norge, men selve møtene med dem fant sted i Trondheim og Oslo. Ressurssterke cannabisbrukere i Norge i dag er et lite omdiskutert tema. Dette antas her å henge sammen med at cannabis er et forbudt narkotisk stoff som vi i mindre grad forbinder med folk som har familie, barn og jobb. En vellykket direktør og familiefar som bruker cannabis jevnlig fremtrer som «matter out of place» (Douglas, 1966). Denne studien vil vise at de ressurssterke cannabisbrukerne forsøker å normalisere og nøytralisere stoffet og bruken av det, ved å reklassifisere cannabis som medisin, terapi og nødvendig rekreasjon. De prøver å nøytralisere den skylden de opplever ved å risikere å bli fratatt omsorgen for sine barn dersom deres cannabisbruk blir oppdaget. Tidligere forskning blant cannabisbrukere i Norge har primært fokusert på unge mennesker i lavere sosiale lag. Denne oppgaven ser på hvordan ressurssterke cannabisbrukere i Norge opprettholder et illegalt cannabisbruk, kombinert med tilsynelatende fungerende og stabilt familie- og jobbliv. På det viset kan denne masteroppgaven sies å komplementere eksisterende rusforskning som har et mer eksplisitt fokus på negative sider. Denne vinklingen er også ment å bidra til videreutvikling av antropologiske perspektiver, ved å anvende teoretisk perspektiv på kulturell klassifikasjon og (re-)kategorisering som et verktøy til å forstå hvorvidt, og hvordan, illegalt cannabisbruk foregår i øvrige samfunnslag. Sentrale teorier i denne oppgaven for å belyse denne situasjonen er Mary Douglas’ (1992, 1966) teorier om Rent og Urent, og Risiko og Skyld, samt Sykes og Matzas (1957) og Peretti-Watels (2003) teorier om nøytraliseringsteknikker (1957) og risikoreduksjon (2003). De to sistnevnte arbeidene er sentrale i rusmiddelforskning, og er basert på psykologisk teori. Douglas’ perspektiv på kulturell klassifikasjon og skyld skapt gjennom normbrudd er et nyttig teoretisk perspektiv om hva som foregår på et kulturelt nivå, og kan således betraktes som en utvidelse av de psykologiske og individorienterte perspektivene på nøytralisering og risikoreduksjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectNormaliseringnb_NO
dc.subjectRisikonb_NO
dc.subjectSkyldnb_NO
dc.subjectKulturelle klassifikasjonernb_NO
dc.subjectCannabisnb_NO
dc.subjectLegitimeringnb_NO
dc.subjectNøytraliseringnb_NO
dc.subjectRollernb_NO
dc.titleNormalisering, Risiko og Skyld blant Ressurssterke Cannabisbrukerenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record