Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkonhoft, Anders
dc.contributor.authorMeland, Petter
dc.date.accessioned2017-09-21T07:06:57Z
dc.date.available2017-09-21T07:06:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455875
dc.description.abstractVindkraft utgjør en liten andel av norsk kraftproduksjon (1,7%), men satsning på fornybar kraftproduksjon gjennom elsertifikater (subsidieordning) kan bidra til å mangedoble den installerte kapasiteten i vindkraftsektoren. Norge besitter gode vindressurser og har et stort potensial for å øke utbyggingen av vindkraft. Likevel har det vært begrenset utbygging i Norge, noe som blant annet skyldes lav lønnsomhet i vindkraftsektoren grunnet et høyt kostnadsnivå. I forbindelse med den potensielle mangedoblingen i installert kapasitet vil denne oppgaven undersøke effekten økt erfaring har på kostnadsnivået i norsk vindkraftsektor. Hovedproblemstillingen vil være å finne i hvilken grad «learning by doing» (LBD) kan bidra til å gjøre norsk vindkraft lønnsomt uten subsidier innen 2030. Til å undersøke denne problemstillingen konstrueres en modell basert på relevant teori som beregner effekten av økt installert kapasitet. I tillegg innhentes kostnadsdata for norsk vindkraftsektor, prognoser for utvikling i installert kapasitet og estimater for læreraten i vindkraft. Disse dataene benyttes til å anslå effekten av learning by doing på kostnadsnivået i norsk vindkraftsektor. Analysen finner at learning by doing kan bidra til å redusere energikostnaden i vindkraftsektoren med 6,7-19,0 % innen 2030, avhengig av hvilke antagelser som gjøres. Dette er ikke tilstrekkelig for å gjøre vindkraft lønnsomt uten subsidier, selv med en 50 % økning i kraftprisene fra dagens nivå. Videre finner analysen at hoveddelen av fra LBD-effektene kommer fra spillovers-effekter fra utlandet, noe som skyldes at kostandene i norsk vindkraft i stor grad avhenger av kostnadsutvikling i utlandet.nb_NO
dc.description.abstractWind power make a up only a small amount of Norwegian electricity generation (1,7%), but focus on renewable energy production through subsidy schemes could contribute in multiplying installed capacity in the Norwegian wind energy sector. Norway possesses excellent wind resources, and hence a huge potential of expanding current capacity. Still, Norwegian wind energy generation is at a low level, which is due to low profitability and a high cost level in the wind energy sector. Related to the potential multiplying of installed capacity, this master’s thesis will explore the effect increased capacity makes on the cost level in the Norwegian wind energy sector. The main target of this master’s thesis will be to find in what degree learning by doing can contribute in making Norwegian wind power profitable within year 2030. A model based on learning by doing in wind power, which measures the effect of increased installed capacity, will be constructed to address this issue. In addition, data on costs in Norwegian wind power sector, prognoses for development in installed capacity and estimates of the learning rate in wind power. These data will be used in order to predict the effect of learning by doing on the cost level in the Norwegian wind power sector. The analysis reports a reduction in the cost of energy by 6,7-19,0 % due to learning bye doing effects within 2030, depending on the assumptions. This will not be sufficient to make the wind power sector profitable without subsidies, even with a 50 % rise in the electricity price from today’s level. Further, the analysis finds that a large amount of the LBD-effects originates from spillovers effects from abroad, which is explained by the fact that the Norwegian wind power sector depends largely on foreign developers.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLearning by doing effekter i norsk vindkraftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 01.09.2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel