Show simple item record

dc.contributor.advisorMyhre, Arne Kristian
dc.contributor.authorNæs, Per Kristian
dc.date.accessioned2017-09-20T13:02:52Z
dc.date.available2017-09-20T13:02:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455813
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Malaria er en vektorbåren parasittsykdom, som smitter ved hjelp av mygg som tilhører myggslekten Anopheles. Det finnes fem plasmodium-parasitter som smitter til mennesker. Den farligste varianten heter Plasmodium falciparum, og kalles også malign malaria fordi denne kan gi lokale cerebrale infarkt. Mennesker er det eneste reservoar for sykdommen [6]. Årlig er det estimert at det finner sted 300 til 500 millioner kliniske tilfeller av malaria, og det er beregnet at malaria står for 1,3 millioner dødsfall på verdensbasis [12]. FN mener tiltak mot malaria avverget 6,2 millioner dødsfall i perioden 2000-2015. Disse dødsfallene gjaldt først og fremst barn under fem år i Afrika, sør for Sahara [4]. FN satte seg nye bærekraftmål i september 2015.Et av delmålene var et mål om at innen 2030 skal malariaepidemien være over [5]. Utvikling av en vaksine vil være et godt hjelpemiddel for å nå dette målet. Problemstillingen i denne litteraturstudien er å besvare hvor langt ulike malariavaksinetyper er kommet i klinisk utprøvning. Metode Det ble utført et systematisk søk etter relevant litteratur i perioden juni 2006 – juni 2016 i databasene Pubmed, Embase og African Index Medicus (AIM). Studier som oppfylte inklusjonskriteriene ble inkludert. Oversiktsstudier ble ekskludert for å ikke bruke samme kilde flere ganger. Resultatene ble systematisert og oppsummert i en tabell. Resultat Det ble inkludert 19 artikler. Alle studiene er utført i Afrika og 17 av studiene er gjort på barn. Fem ulike vaksinetyper er presentert i en tabell. Endepunktet som er tatt med er klinisk malaria. RTS-vaksinen er vaksinen med flest publiserte artikler. Dette er den eneste vaksinen som har nådd fase 3 i kliniske studier. Vaksinen viser effekt i 13 av 14 studier. Det er vanskelig å gjøre sammenligning av de forskjellige studier, siden både populasjon og oppfølgingstid varierer mye. Konklusjon Denne litteraturstudien har gitt en oversikt over hvor langt utviklingen av vaksiner mot Malaria falciparum har kommet, når en benytter reduksjon av klinisk malaria som mål for effekt. RTS-Vaksinen er den vaksinen med flest publiserte artikler og den eneste vaksinen som har nådd fase 3 i kliniske studier. Funnene i denne litteraturstudien er samstemte med WHO, som også konkluderer med at RTS-vaksinen er den eneste vaksinen som har nådd fase 3. WHO har anbefalt at en pilotstudie skal starte med vaksinering i 3 til 5 land i Afrika, sør for Sahara. Dette er forventet å starte i 2018. WHO mener at RTS-vaksinen vil bli et mer tilleggsverktøy for malariakontroll, og ikke den eneste løsningen. For å kunne nå bærekraftmålet om å få en slutt på malariaepidemien i 2030, er man avhengig av å utvikle flere vaksiner som kan være med på å gi en varig immunisering. Utvikling av en sammensatt vaksine basert på flere virkestoffer kan være en fornuftig strategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVaksine mot Plasmodium Falciparum Malaria, hvor langt er vi kommet? - En litteraturstudie om arbeidet med immuniseringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record