Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDyrstad, Jan Morten
dc.contributor.authorKrehic, Lana
dc.contributor.authorSohlman, Mia Marie Wallgren
dc.date.accessioned2017-09-20T12:13:06Z
dc.date.available2017-09-20T12:13:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455796
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker etterspørselen etter kollektivtransport i Trondheim. Oppgaven tar utgangspunkt i et paneldatasett som følger 28 busslinjer i perioden 2010 til 2016. De avhengige variabelene er antall påstigende passasjerer med henholdsvis periodebillett og enkeltbillett. Vi finner at reisende med enkeltbillett er marginale reisende som reagerer på flere faktorer enn reisende med periodebillett. Blant annet har billettpris og kostnaden ved bilbruk større betydning for etterspørselen etter reiser med enkeltbillett enn periodebillett. Også forsinkelser og frakjøringer har betydning for etterspørselen etter kollektivtransport. Vi finner at høyt driftsavvik på busstilbudet overskygger betydningen av egenprisen, mens lavt driftsavvik gjør reisende mer følsomme overfor endringer i billettprisen. Til sist finner vi at innføringen av bomring økte etterspørselsnivået for begge billettyper. Samtidig øker egenpriselastisitetene etter at bommen ble innført, som indikerer at reisende i Trondheim har blitt mindre avhengige av kollektivtransport. Sett i sammenheng med en økende trend i etterspørselen etter enkeltbillett etter at bomringen åpnet, kan resultatene tyde på at flere velger andre transportmåter etter åpningen av bomringen, og reiser med buss i enkelttilfeller.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn empirisk undersøkelse av hvilke faktorer som påvirker etterspørselen etter kollektivtransport i Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel