Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsson, Nils
dc.contributor.authorØyn, Martin
dc.date.accessioned2017-09-08T14:00:59Z
dc.date.available2017-09-08T14:00:59Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16913
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453819
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å analysere jernbanetrafikkdata fra togstrekningen Østfoldbanen østre linje. Siden september 2015 har det nye signalsystemet ERTMS vært i drift på denne strekningen. Som den første i Norge er dette Bane NORs erfaringsstrekning for den storstilte oppgraderingen av dagens signalsystem. Bane NOR har et mål om at ERTMS skal være etablert på de fleste jernbanestrekningene i Norge innen 2030. To spørsmålsstillinger blir undersøkt i denne oppgaven. Det første forskningsspørsmålet er: Hvilke faktorer påvirker forsinkelsene på Østfoldbanen østre linje, og hvordan påvirker de? I samtale med avdelingen ansvarlig for ERTMS i Bane NOR ble det foreslått at man skulle se på sammenhengen mellom akseltellerfeil og togindivid. Det andre forskningsspørsmålet er: I hvor stor grad er feil med akseltellere knyttet opp mot togindivid? Oppgaven vil konsentrere seg om strekningen Ski til Mysen, i tidsrommet fra august 2015 og til februar 2017. Informasjonen ble innhentet gjennom litteraturstudier og informasjonssøk. Nettsider som Google Scholar, Oria og Science Direct ble brukt sammen med de norske databasene BIBSYS Brage og Jernbaneforskning. Disse akademiske søkemotorene er kjent for sin pålitelighet, så det er liten grunn til å betvile integriteten til den framlagte informasjonen. For å utvide informasjonsinnhetningen, ble populærvitenskapelige publikasjoner som Teknisk Ukeblad, Rail Engineer og International Rail Journal oppsøkt for å få tak i mer praktiske erfaringer. Disse artiklene går ikke i dybden som vitenskapelige studier, og henvender seg til personer som selv er i bransjen. Datasettene som ble brukt i denne oppgaven inneholdt informasjon hvilke togindivid som betjente hvilke tognumre, detaljert beskrevne forsinkelser, planlagt ankomst og avgang, samt faktisk ankomst og avgang. Datasettene er hentet direkte fra opphavet, og man kan derfor være sikker på at de holder høy kvalitet. Både NSB og Bane NOR er ofte delaktige i studentoppgaver ved NTNU, særlig ved institutt for maskinteknikk og produksjon og ved institutt for bygg- og miljøteknikk. Kombinasjonen av doble togsett, snutid på Mysen og oppstart i ukjent posisjon har forårsaket de forsinkelsene som enklest kan knyttes opp mot etableringen av ERTMS. Forsinkelser som følge av feil på akseltellere er knyttet sterkere opp mot spesifikke steder enn togindivider. Flest forsinkelser knyttet til akseltellerfeil finner vi ved Mysen stasjon, og forsinkelsene følger den samme trenden som minutter forsinkelse totalt, fordelt på stasjon. Den største utfordringen for Østfoldbanen østre linje ser ut til å være de mange innstillingene man fikk i løpet av de første årene med trafikkavvikling. Med en utdypende studie kan det avdekkes tiltak som unngår slike tilstander når ERTMS innføres på andre strekninger. I videre studier hadde det vært interessant å sammenligne snutiden på Mysen stasjon med snutid på en annen men tilsvarende strekning. I tillegg kan man se på tognummer som både har vært betjent av enkle og doble togsett og se som det finnes en sammenheng.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProject Management, Production and Quality Engineering
dc.titleKvalitetsaspekter ved innføring av ERTMS - Årsaker til forsinkelser
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel