Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Stein
dc.contributor.authorHole, Jens Kristian
dc.date.accessioned2017-08-29T14:00:49Z
dc.date.available2017-08-29T14:00:49Z
dc.date.created2017-06-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17032
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452265
dc.description.abstractJorden står ovenfor en befolkningsvekst, som setter stort press på matproduksjonen. Havbruk kan være en egnet metode for å produsere bærekraftig mat, ettersom jordens overflate består av ca. 72% sjøvann. For å gjennomføre dette er det en rekke utfordringer som må løses, eksempler er lokal forurensning, lakselus og rømning. For å løse disse utfordringene har næringen flyttet merdene fra lokasjoner med liten eksponering, til lokasjoner med stor eksponering av bølger og strøm. Økt eksponering har store innvirkninger på sikkerheten til menneske, miljøet og det materielle. For denne rapporten er følgende definisjon på eksponert lokasjon og eksponert havbruk utarbeidet og benyttet: Lokasjoner som har bølge- og strømklasse C eller høyere, er definert som eksponerte lokasjoner. Havbruk som foregår på slike eksponerte lokasjoner, er videre definert som eksponert havbruk. Formålet med rapporten er gjennom risikobasert design, å komme frem til en trygg arbeidsplattform for brønnbåt og merde på en eksponert lokasjon. Operasjonene som dekkes av denne rapporten er forberedelser, innseiling, etablere kontakt mellom brønnbåt og merde, trengning, lasting/lossing og utseiling. Resultatet av arbeidet er et nytt konsept, som er sikrere for menneske, miljø og materiell. Det er gjennomført en preliminær fare analyse, for å identifisere farer og potensielt farlige hendelser. For å velge hvilen systemer som dekkes av PHAen, er det gjennomført en studie av dagens brønner, merder og eksponeringsgraden til forskjellige lokasjoner. PHAen er gjennomført for brønnbåten M/S Ro Master og en tradisjonell plastmerde på lokasjonen Rataren. Det ble identifisert 312 potensielt farlige hendelser i analysen. For å redusere risikoen er det utarbeidet reaktive og proaktive risikoreduserende tiltak, og det er med utgangspunkt i disse utarbeidet fire nye konsepter: - Konsept 1 DP, består av en selvtrengende merde, en brønnbåt med DP og overføring av fisk via en pumpeslange. - Konsept 2 Bøye, består av en selvtrengende merde, en brønnbåt fortøyd utenfor rammefortøyningen i le for strømmen og overføring av fisk via en pumpeslange. - Konsept 3 Dekk, består av en tradisjonell merde og en brønnbåt som ligger i le for strømmen i forhold til merden. For å oppnå en trygg avstand, er det satt yt et dekk mellom merde og brønnbåt. - Konsept 4 Fortøyning, består av en tradisjonell merde og en brønnbåt som er fortøyd i rammefortøyningen i le av strømmen i forhold til merden. Etter å ha diskutert fordeler og ulemper ved konseptene, er konklusjonen at det er svært gunstig for sikkerheten å flytte brønnbåten bort fra merden. Den økte kostnaden ved å ha DP, ga ikke en tilsvarende fordel for sikkerheten. Det er med begrunnelse i dette bestemt at konsept 2, er det sikreste konseptet av de analyserte konseptene. Fra studiet av aktuelle lokasjoner, kom det frem at det er vindbølgene som har størst bidrag på kombinasjonsbølgene, samt at der er tydelige sesong variasjoner. Dette er faktorer det er viktig å ta hensyn til i planleggingen av nye lokasjoner.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMarin teknikk (2-årig), Marin prosjektering
dc.titleRisikobasert design av fartøy og merde for eksponert havbruk
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel