Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Knut Holtan
dc.contributor.authorListe Munoz, Lucia
dc.date.accessioned2017-08-28T11:19:49Z
dc.date.available2017-08-28T11:19:49Z
dc.date.created2011-11-16T21:48:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationEtikk i praksis. 2011, 5 (2), 67-86.nb_NO
dc.identifier.issn1890-3991
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452053
dc.description.abstractNorwegian local governments electronically out of step? From social to geographical digital dividesnb_NO
dc.description.abstractUtviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) hargitt opphav til en type etisk-politisk utfordring som gjerne kalles digital ulik-het. Tradisjonelt har det dreid seg om sosiale ulikheter i tilgangen til IKT påindividnivå. Nyere forskning på området er mer opptatt av bruk og dermed avtilbudet av aktiviteter og tjenester gjennom Internett. I denne artikkelen ser vipå hvordan det kan oppstå geografisk digital ulikhet som følge av at norskekommuner tilbyr digitale tjenester – herunder informasjon og ressurser forlokalpolitisk deltakelse – i svært forskjellig omfang. Det betyr at kommunenestår overfor etisk-politiske utfordringer knyttet til digital ulikhet som følge avderes strategier for bruk av hjemmesider, og for digital utvikling av kommunenmer generelt. Selv om det er få kommuner som tilbyr særlig mye når det gjel-der lokalpolitisk deltakelse, er ulikhetene i tilbudet av informasjon og digitaletjenester betydelige. I tillegg bidrar velutviklede hjemmesider til å gjøre kom-munen mer gjennomsiktig og lettere tilgjengelig, noe vi antar er en fordel forinnbyggerne. Analysen er basert på en kvantitativt orientert innholdsanalyseav hjemmesidene til alle norske kommuner og en kvalitativ innholdsanalyseav hjemmesidene til ti norske kommuner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU Open Access Journalsnb_NO
dc.relation.urihttps://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/download/1771/1768
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleNorske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheternb_NO
dc.title.alternativeNorwegian local governments electronically out of step? From social to geographical digital dividesnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber67-86nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalEtikk i praksisnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin859094
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 183351nb_NO
dc.description.localcodeThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,62,40,0
cristin.unitnameInstitutt for tverrfaglige kulturstudier
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal