Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAspelund, Arild
dc.contributor.authorHaga, Maria
dc.date.accessioned2017-08-20T14:00:40Z
dc.date.available2017-08-20T14:00:40Z
dc.date.created2017-02-20
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:15127
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451228
dc.description.abstractVerden står overfor store klima- og samfunnsutfordringer, der en av vår tids største utfordring er å håndtere ressursknapphet og klimaendringer. Industribedrifter blir ansett som både en del av problemene, men også som en viktig del av løsningen på disse utfordringene. Følgelig har industribedrifter blitt gjenstand for et økende press fra interessenter om å vurdere miljømessige konsekvenser av deres virksomhet, samtidig som industribedrifter står overfor utfordringer med å være lønnsomme. Bærekraft blir i den forbindelse trukket frem som morgendagens konkurransefortrinn. Denne masteroppgaven forsøker å utforske forholdet mellom bærekraft og konkurranseevne i norske industribedrifter. Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom lederes forventninger til resultat av implementering av strategi for bærekraftig utvikling og hva bedriftene faktisk oppnår ved implementering av en slik strategi. Denne sammenhengen undersøkes ved å betrakte bedrifters konkurranseevne i form av verdiskapning, kostnadsreduksjon og risikoreduksjon. Det er to forskningsspørsmål som er undersøkt i denne studien, med tre tilhørende hypoteser hver. Det første forskningsspørsmålet tar for seg sammenhengen mellom innsatsen norske industribedrifter legger i bærekrafttiltak og lederes forventninger til resultat av slike tiltak. Det andre forskningsspørsmålet tar for seg sammenhengen mellom norske industribedrifters initiativ til bærekraftig utvikling og faktiske resultater bedriftene oppnår fra slike initiativer. For å besvare det første forskningsspørsmålet ble det benyttet en kvantitativ spørreundersøkelse. For å besvare det andre forskningsspørsmålet ble det benyttet økonomiske data fra 2012-2014. Det ble utført to sett med analyser, bestående av et analysesett tilhørende lederes forventninger til resultat fra bærekrafttiltak, og et analysesett tilhørende faktiske resultater av implementering av bærekraftstrategi. På denne måten har studien kombinert subjektive og objektive sider ved implementering av strategi for bærekraftig utvikling. Resultatene viser at det er en positiv sammenheng mellom innsatsen norske industribedrifter legger i bærekrafttiltak og lederes forventninger til resultat. Videre viser resultatene at ledere har en forventning om at initiativ til bærekraftig utvikling har en positiv effekt på verdiskapning, kostnadsreduksjon og risikoreduksjon. Funnene avdekker at implementering av strategi for bærekraftig utvikling har en signifikant negativ effekt på kostnader og en signifikant positiv effekt på risikoreduksjon. Funnene avdekker ikke at initiativ til bærekraftig utvikling påvirker inntektsveksten. Signifikansnivået for de faktiske resultatene er lavere enn for de forventede resultatene. Følgelig finner denne studien at det synes å eksistere et gap mellom hva ledere for norske industribedrifter forventer å få ut av bærekrafttiltak og hva de faktisk får ut av slike tiltak.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleBærekraft i norske industribedrifter - En studie av forventede og faktiske resultater fra strategi for bærekraftig utvikling
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel