Show simple item record

dc.contributor.authorDigre, Hanne
dc.contributor.authorBar, Eirin Marie Skjøndal
dc.contributor.authorMathiassen, John Reidar Bartle
dc.contributor.authorStandal, Dag
dc.contributor.authorGrimsmo, Leif
dc.contributor.authorHenriksen, Kristian
dc.contributor.authorRomsdal, Anita
dc.contributor.authorAsche, Frank
dc.date.accessioned2017-08-11T11:58:54Z
dc.date.available2017-08-11T11:58:54Z
dc.date.created2015-01-14T14:04:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-14-05769-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450551
dc.description.abstractAutomatisering og robotisering av produksjonsprosesser forventes å få en sentral plass i samfunnet. I en utredning fra Stiftelsen for Strategisk Forsking i Sverige, forventes det at i løpet av en periode på 20 år, vil hele 46 % av alle jobber i Sverige, erstattes av digitalisering, automatisering, robotisering og ulike former for dataanalyser (Følster, 2014). En tilsvarende studie av det amerikanske arbeidsmarkedet er utført ved Universitetet i Oxford, og med samme konklusjon som i Sverige (Frey & Osborne, 2013). Det forventes at Norge må følge samme trend for å være konkurransedyktig i fremtiden.Denne rapporten har tatt for seg norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom foredling i Norge, med fokus på teknologiutvikling og automatisering innen fiskeforedling, hvor totalutnyttelse av råstoffet er en forutsetning. Rapporten diskuterer også muligheten for ombordproduksjon som alternativ strategi for filetproduksjon. Som en viktig referanse til denne strategien er det redegjort for en rekke indikatorer som beskriver viktige rammebetingelser for industrien (Del A). Teknologiutvikling og økt automatisering er sattinn i et helhetlig perspektiv, hvor man også har vurdert hvordan teknologiutviklingen gjennom fleksible løsninger kan bidra med mer markedsorienterte produksjonsstrategier for norsk sjømatindustri. Situasjonen i dag er beskrevet, og det er skissert nødvendige fokusområder for fremtidens forskning og utvikling for å realisere visjonen om en tilnærmet fullautomatisert og bærekraftig norsk fiskeforedlingsindustri med mattrygghet i fokus (Del B). Lønnsomhetspotensialet ved økt automatisering og beskrivelse av kostnadsnivå, samt sammenligning mot andre lands foredlingsindustri er også gjennomført (Del C). Analysen er utført på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, og er et innspill til NOU-utvalget som foretar en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår. Bakgrunnen for NOU-utvalgets arbeid er ønsket om å utvikle en mer konkurransedyktig sjømatindustri, gjennom å legge til rette for en bedre lønnsomhet. Denne rapporten går ikke inn på regulatoriske forhold (Råfiskloven, Deltakerloven, konsesjonsregelverket etc.), da dette er diskutert i flere andre rapporter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherRegjeringen; SINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.titleLønnsom foredling av sjømat i Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.identifier.cristin1197849
cristin.unitcode194,64,50,0
cristin.unitcode194,64,55,0
cristin.unitnameInstitutt for produktutvikling og materialer
cristin.unitnameInstitutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record