Show simple item record

dc.contributor.advisorBergmann, Sigurd
dc.contributor.authorHammarstedt, Maiken Elisabeth Nordtømme
dc.date.accessioned2017-08-11T08:05:24Z
dc.date.available2017-08-11T08:05:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450495
dc.description.abstractFormål: Denne oppgaven tar for seg arkitekturen og opplevelsene folk har når de besøker forsoningskapellet i Berlin. Kapellet er situert i et minnesmerke dedikert til å huske og formidle Berlinermuren. I tillegg til å være et levende religiøst tilholdssted, er kapellet også fylt med minner fra tiden når muren sto på stedet. Der kapellet står i dag brukte det å være en kirke, denne var plassert i murens ‘dødsone’ og ble sprengt blant annet fordi den sto i veien for soldatene som patruljerte grensen. Jeg har gjort feltarbeid ved kapellet og formålet med avhandlingen er å diskutere hvordan arkitektur kan være en kilde til opplevelse og ikke bare en scene hvor opplevelsen skjer. Teori: I første del av oppgaven redegjør jeg for teorier som omhandler ‘rom’ (space) og sted (place). Teoriene går på tvers av ulike fagfelt. Jeg redegjør for religionsvitenskapelige, teologiske, antropologiske og arkitektoniske problematiseringer angående de to konseptene. I tillegg redegjør jeg for teorier om situert kognisjonsteori for å diskutere hvordan mennesker opplever, rettet mot arkitektur, rom og sted. Situert kognisjons teori kan brukes som en forklaringsmodell på hvordan mennesker prosesserer inntrykk fra omgivelsene rundt dem og hvordan de tolkes. Metode: Jeg har benyttet meg av tre metoder (observasjon, intervju og spørreskjemaer) for å samle data som muliggjør en diskusjon om hvorvidt arkitekturen ved forsoningskapellet kan inspirere til opplevelse. Observasjonene ble gjort I en tidlig fase og danner bakgrunnsbildet for min hypotese. Hovedmengden av dataen jeg benytter meg av i oppgaven kommer fra spørreskjemaene. Intervjuene ble foretatt med ansatte i kapellet, informasjonen fra de ansatte blir satt i sammenheng med dataen samlet fra spørreskjemaene for å skape et helhetlig bilde av hvordan kapellet er tenkt til å brukes og hvordan det faktisk oppfattes og brukes av de besøkende. Resultater: Mine resultater indikerer til at arkitekturen i kapellet kan ha inspirert til opplevelse hos de besøkende, men jeg kan ikke konkludere med det da dataen ikke er omfattende nok. Resultatet er at denne tesen må sees som en innledende undersøkelse som kan bygges på i en større studie av opplevelse inspirert av arkitektur.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectHumanioranb_NO
dc.subjectReligionsvitenskapnb_NO
dc.titleExperiencing the Chapel of Reconciliation - An investigation of Social and Historical Elements Influencing Experience in a Sacred Placenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.description.localcodeOppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig i NTNU Open.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record