Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.authorDamps, Anna Karolina
dc.date.accessioned2017-08-10T08:07:08Z
dc.date.available2017-08-10T08:07:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450364
dc.description.abstractOrganisatorisk endring har vært et viktig og samfunnsaktuelt forskningsfelt de siste årene. Forskning viser imidlertid at alt for mange endringstiltak mislykkes, noe som kan være med på å skape store utfordringer for mange organisasjoner. Med kommunereformen fra 2014 må også flere norske kommuner ta stilling til endringsproblematikken, og det trengs derfor mer forskning rundt dette komplekse temaet. Formålet med denne studien har vært å kvalitativt belyse hvordan rolleklarhet kan påvirke opplevelsen av en endringsprosess fra lederes perspektiv. Endringen har i dette tilfellet vært en kommunesammenslåing, der to kommuner skal bli til én. Et dagbokskjema bestående i stor grad av åpne spørsmål ble brukt som datainnsamlingsmetode. Datainnsamlingen strakk seg over et tidsrom på ca. en måned, og utvalget bestod av ledere på ulike nivåer fra begge kommunene. Dataene ble analysert gjennom en tematisk analysetilnærming, og analysen resulterte i to overordnede temaer: rolleovertakelse og rolleabsorpsjon. Resultatene viser til at ledere i omstilling opplever uklarheter og usikkerhet knyttet til nye roller, samt et effektivitetspress knyttet til både roller og arbeidsoppgaver. Videre er opplevelser av økt arbeidsbelastning og et stadig press på å være tilgjengelig gjennomgående utfordringer for ledere i denne situasjonen. Studiens funn retter et fokus mot et behov for bedre tilrettelegging og støtte til ledere som befinner seg i omstillingsprosesser, samt et potensielt viktig skille mellom organisatorisk endring i privat og offentlig sektor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOrganisatorisk endring og rolleklarhet : en kvalitativ studie av rolleklarhet og opplevelsen av en omstillingsprosess blant lederenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel