Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Fay
dc.contributor.authorAarberg, Kaia Janet Kvernhaug
dc.date.accessioned2017-08-09T13:06:33Z
dc.date.available2017-08-09T13:06:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450314
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å løfte frem sammenhenger mellom opplevelse av organisatorisk rettferdighet, og ytre og indre faktorer som påvirker ansatte under en nedbemanningsprosess. Mennesker har et behov for å oppleve at verden er rettferdig, for på den måten kan tilværelsen til en viss grad være håndterlig og forutsigbar. Under en nedbemanningsprosess blir arbeidsforholdene usikre og verden blir ikke lenger forutsigbar. En nedbemanning innebærer store psykiske belastninger for den ansatte og det bør være i arbeidsgivers interesse å redusere disse psykiske belastningene. Opplevelse av organisatorisk rettferdighet kan bidra til at de ansatte får ressurser til å takle en nedbemanningsprosess, og samtidig redusere de psykiske belastningene. Denne studien har undersøkt hvordan gjenværende ansatte som har gjennomgått en nedbemanningsprosess opplevde organisatorisk rettferdighet. Ved bruk av kvalitative intervjuer av ansatte i etterkant av en nedbemanning har en tematisk analyse avdekket fire temaer: Leder som rettferdighetsfremmer, Objektivt rettferdig, men subjektivt urettferdig, Åpenhet for en rettferdig prosess og Ambivalens til andres og egne opplevelser. Studien belyser hvordan gjenværende ansatte opplever ulik grad av fordelings,- prosess- og relasjonsrettferdighet. Ansatte opplever spesielt en ambivalens når det kommer til vurdering og opplevelse av organisatorisk rettferdighet, og flere forslag til hvorfor diskuteres inngående. Et spesielt interessant funn er at en god relasjon mellom ansatte og nærmeste leder er viktig for ansattes opplevelse av organisatorisk rettferdighet under en nedbemanningsprosess, og videre at leder kan fungere som en “rettferdighetsfremmer”. Det konkluderes derfor med at leders rolle bør løftes mer frem under fremtidige nedbemanningsprosesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectorganisatorisk rettferdighetnb_NO
dc.subjectnedbemanningnb_NO
dc.subjectkvalitativt intervjunb_NO
dc.subjectgjenværende ansattenb_NO
dc.titleMen er det rettferdig da?- En kvalitativ undersøkelse av organisatorisk rettferdighet under en nedbemanningsprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record