Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorCarlsen, Camilla
dc.date.accessioned2017-08-09T12:38:37Z
dc.date.available2017-08-09T12:38:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450302
dc.description.abstractArbeidslivet er i kontinuerlig endring, og stadig flere jobber kunnskapsintensivt. Med kunnskapsintensivt arbeid følger arbeidsbetingelser hvor job crafting ikke bare er mulig, men nødvendig. Den aktuelle studien undersøker hvordan kunnskapsarbeidere crafter jobben sin, med særlig fokus på den kognitive strategien. Utvalget består av et illustrerende case med tre konsulenter. Disse er kilden til det kvalitative datamaterialet i studien, som ble samlet inn via arbeidsdagbøker og intervju. Tematisk analyse ble brukt for å avdekke hva som kjennetegner konsulentenes arbeidshverdag, og hvordan de crafter jobben for å håndtere denne konteksten. Analysene viser hvordan informantene har et ambivalent forhold til opplevelsen av tid, kravet om selvledelse og behovet for variasjon. Samtidig presiserer de at arbeidshverdagen vanligvis er hektisk, at de stiller høye krav til eget arbeid og at de verdsetter variasjon så lenge arbeidet ikke blir for krevende. For å håndtere denne konteksten prøver informantene å rette fokus mot meningsfulle aspekter ved jobben, redusere kravene til eget arbeid, og fokusere på elementene som skaper en variert arbeidshverdag. Disse strategiene er eksempler på kognitiv job crafting. Funnene illustrerer at konsulentene aktivt bruker kognitiv job crafting, og at man kan gå glipp av verdifull informasjon ved å ekskludere den kognitive strategien fra job crafting-modellene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleJob crafting i et grenseløst arbeidsliv : en kvalitativ casestudie av hvordan og hvorfor kunnskapsarbeidere bruker den kognitive strategien for job craftingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel