Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.authorMatheson, Christian
dc.date.accessioned2017-08-07T12:44:21Z
dc.date.available2017-08-07T12:44:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450055
dc.description.abstractVed organisatorisk endring har mellomledere en sentral funksjon. De fungerer som bindeleddet mellom toppledelsen og ansatte, og befinner seg slik i en posisjon der det ofte blir deres ansvar å implementere selve endringen. Flere studier har undersøkt mellomlederes ulike roller, utfordringer og reaksjoner i møte med endring, men lite oppmerksomhet er viet deres funksjon som knutepunkt for informasjon. Denne studien undersøkte hvordan mellomledere konkret formidlet gode og vonde budskap i en endringskontekst, og hvilke utfordringer de opplevde relatert til dette arbeidet. Studien ble gjennomført i samarbeid med en ekstern virksomhet i olje- og gassbransjen, hvor åtte mellomledere ble intervjuet. Deres beskrivelser og erfaring med tematikken dannet grunnlaget for studiens analysearbeid, i form av en tematisk analyse. Analysen resulterte i to overordnede temaer: strategier og utfordringer. Mellomlederne formidlet budskap i form av fire distinkte strategier: fortolkning av budskap, balansering av ansvar og relasjonelle hensyn, gode samtaler og ved å skaffe ryggdekning. Utfordringer med dette arbeidet var informasjonsflyt, ambivalens, usikkerhet og uformell kommunikasjon. Det argumenteres for at mellomlederes strategier i stor grad er formet av den kontekstuelle rammen bedriften opererer innenfor. I lys av resultater og presentert teori fremmes fem anbefalinger for det videre kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Avslutningsvis reflekteres det over studiens mulige implikasjoner og videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFormidling av gode og vonde budskap i en endringskontekst : en kvalitativ studie av mellomlederes formidling av gode og vonde budskap i en endringskontekst, og utfordringer i sammenheng med dette arbeidetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeOppgaven er tilgjengelig fra 2018-05-03.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel