Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRød, Jan Ketil
dc.contributor.authorVestli, Magnus Eggum
dc.date.accessioned2017-08-02T09:12:10Z
dc.date.available2017-08-02T09:12:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449692
dc.description.abstractDet er liten tvil om at vi opplever klimaendringer og at behovet for å tilpasse oss et nytt klima er tilstede, men de eksakte konsekvensene av endringene er vanskelige å forutse. På den ene siden kan en økning av temperaturen gi et enda mer gunstig klima for skogdrift, men det forventes også en økning i antallet ekstremværhendelser. Norge er et land med mye skog, samtidig som det består av en lang kystlinje eksponert for vind. Kombinasjonen av trær og vind er ikke nødvendigvis en god blanding. Forsikringsutbetalinger gjort i årene siden 1980 viser at stormskader er den dominerende faktoren i mange av årene. På bakgrunn av dette, og en forventing om at vi kan oppleve en økning i intensiteten på storm i fremtiden, er formålet for denne oppgaven å analysere og identifisere hvilke kommuner i Norge som har risikoutsatte produktive skogbruksareal. Ved å bruke romlige data som inkluderer data med gjennomsnittlige stormtimer og produktivt skogareal presenteres en indeks hvor brukeren kan skille mellom høy og lav eksponering. Som en validering av indeksen har det blitt benyttet korrelasjonsanalyse mellom forsikringsutbetalinger og eksponerte områder på fylkesnivå. Som et tillegg til korrelasjonsanalysen er det også sett nærmere på lokalavisene til de ti mest eksponerte kommunene. Resultatet av denne studien viser en måte å visualisere stormeksponering i Norge. Indeksen viser flere klynger med eksponerte kommuner, identifiserbare med en sterk rødfarge. Kommuner med lav eksponering er farget i en kraftig grønnfarge. Ved å symbolisere på denne måten er det enkelt å visuelt undersøke grad av eksponering. Valideringsprosessen viste ingen signifikans mellom de to variablene, men dette kan komme av den svært ulike forsikringsgraden i de ulike fylkene i Norge. Indikasjoner fra lokalaviser viser at stormhendelser forekommer, men skogskader er sjelden nevnt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSkognb_NO
dc.subjectEksponeringnb_NO
dc.subjectKlimatilpasningnb_NO
dc.titleStormeksponerte skogbruksareal i norske kommuner : en GIS-basert vurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel