Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Asbjørn
dc.contributor.authorLarsen, Line
dc.date.accessioned2017-08-02T07:51:39Z
dc.date.available2017-08-02T07:51:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449661
dc.description.abstractEntreprenørskap og innovasjon er i vinden som aldri før, og det kreves et stadig økende kunnskapsnivå og en raskere innovasjonshastighet fra selskaper for å kunne være konkurransedyktige på det globale markedet. Med dette følger et behov for bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse og kunnskap, og å kunne dra nytte av dette på nye måter. I en klynge foreligger det store kunnskapsverdier i det eksisterende næringslivet, og det kan dermed tenkes at det her er et stort potensial for verdiskaping. En måte å dra nytte av dette på er gjennom knoppskyting fra eksisterende næringsliv i en klynge, noe som kan lede til en økt innovasjonshastighet. Dette gjenspeiler det endogene paradigmet som har preget den regionale utviklingen de siste tiårene. Det er nettopp knoppskyting denne oppgaven vil utforske. Barrierer og suksessfaktorer vil bli kartlagt, som er blant annet inkubatoren som verktøy, entreprenørskapskultur, type ansatte i industrien, og studenter. Dette vil utarbeides på basis av et casestudie av klyngen NCE Systems Engineering, som kan vise til få eller ingen knoppskyting fra det eksisterende næringslivet i klyngen. Samtidig vil det trekkes inn erfaringer fra klyngen NCE Media i Bergen, innovasjonsselskapet Proneo i Stjørdal/Verdal og inkubatoren i Kjeller Innovasjon i Lillestrøm for å støtte opp med funn fra andre miljøers erfaring med knoppskyting. Entreprenørskapskultur vil bli trukket inn som en potensielt viktig faktor for en klynges forutsetning for knoppskytingsaktivitet. Det fremkommer at i Kongsberg foreligger det en lang industrikultur som er flere hundre år gammel med et tydelig eksogent preg. De multinasjonale selskapene som dominerer klyngen i dag bærer en arv fra denne industrikulturen. De er preget av intraprenørskap internt i selskapene og samarbeider oftere i nettverk nasjonalt og internasjonalt, enn lokalt. I dette viser det seg at det ikke foreligger en tilstedeværende entreprenørskapskultur, og at det kan ha en relativt stor påvirkningskraft for den lave knoppskytingsaktiviteten. Et potensielt viktig verktøy for å skape flere knoppskytinger er inkubatoren, her som en del av Sivas inkubasjonsprogram. Det fremkommer at inkubatoren i innovasjonsselskapet Kongsberg Innovasjon har hatt svært lav tilførsel av knoppskytinger. Muligens kan dette være et resultat av den manglende entreprenørskapskulturen og at selskapene foretrekker intraprenørskap internt, men det kan også være et resultat av at inkubatoren har vært for fokusert på teknologitunge og kostnadsintensive innovasjoner. Samtidig er dette under videreutvikling nå, der Kongsberg Innovasjon ønsker å få en bredere idétilfangst og skape en sterkere samhandlingsarena og et gründermiljø for industrien, akademia og oppstartsbedrifter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKnoppskyting fra eksisterende næringsliv i klynger : et casestudie av Kongsbergs klynge NCE Systems Engineeringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record