Show simple item record

dc.contributor.advisorNilssen, Kjell J.nb_NO
dc.contributor.authorFreland, John-Arenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:12:12Z
dc.date.available2014-12-19T13:12:12Z
dc.date.created2011-11-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier460144nb_NO
dc.identifierntnudaim:6581nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244914
dc.description.abstractDagens problem med lakselus på atlantisk laks (Salmo salar) er betydelig, og bakgrunn for store økonomiske tap. Fiskeridirektoratet anslår at 80 % av tap i matproduksjon av atlantisk laks er forårsaket av lakselus. Nasjonalpolitiske bestemmelser tydeliggjør satsningen på bekjempelse av lakselus i Norge. Biologisk avlusning med bruk av leppefisk er i sterk fokus for flere aktører i laskeoppdrettsnæringen, og det er et stort behov for økologisk og biologisk kunnskap om leppefisk. Leppefiskfamilien (Labridae) er svært artsrik med mer enn 500 arter globalt, hvor få naturlige leppefiskarter er å finne i Norge. Tre av dem har vist sin nytteverdi som lusepisere. Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) er en av disse, og har størst forekomst langs norskekysten. Tilgang på leppefisk for bruk i lakseoppdrett er i dag basert på villfangst og biltransport. Sykdom og dødelighet er imidlertid et stort problem relatert til de påvirkninger som fisken blir utsatt for ved disse prosessene. Metabolisme og stressrespons hos bergnebb er tema for denne oppgaven, hvor det nærmere undersøkes betydningen av Aqui-S sedasjon for bergnebb i simulert transport. En næringsrettet tilnærming med spesielt fokus på transport av leppefisk er bakgrunn for målinger i småskala oppsett som tillater fri bevegelse hos bergnebb under forsøk.Oksygenforbruk hos villfanget bergnebb viste stor spredning for individer i forhold til vekt og temperaturendring. Vinterakklimert fisk viste samlet redusert oksygenforbruk sammenlignet med sommerakklimerte. Stress ved plasma kortisol viste uendrede verdier for 10- og 30 minutter post lufteksponering som kontrollverdier og indikerer ukjente stresseffektorer for bergnebb i fangenskap. Stressrespons antydes redusert ved Aqui-S sedasjon ved 2,5-7,5 ppm, og gir ingen endring i løpet av 20 min. for oksygenforbruk ved introduksjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for biologinb_NO
dc.subjectntnudaim:6581no_NO
dc.subjectMBI Biologino_NO
dc.subjectFysiologino_NO
dc.titleOksygenforbruk, stressrespons og stress under Aqui-S sedasjon hos bergnebb (Ctenolabrus rupestris) i transportrelaterte forsøknb_NO
dc.title.alternativeOxygen Consumtion, Stress Response and Stress During Aqui-S Sedation in Goldsinny Wrasse (<i>Ctenolabrus Rupestris</i>) in Transport Related Experimentsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for biologinb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record