Show simple item record

dc.contributor.advisorSetten, Gunhild
dc.contributor.authorHolm, Kirsten
dc.date.accessioned2017-07-10T08:41:10Z
dc.date.available2017-07-10T08:41:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448266
dc.description.abstractGjennom en nettbasert kvalitativ undersøkelse ble 11 medlemmer av Den Norske Turistforening spurt om deres forhold til natur, friluftsliv og Den Norske Turistforening (heretter DNT), Fokuset i undersøkelsen, og grunnlaget for spørsmålsvalgene, var å få frem informantens tanker, følelser og opplevelser knyttet til natur og friluftsliv. Informantene ble valgt ut ved hjelp av snøballmetoden, med utgangspunkt i to informanter jeg selv valgte. De ble spurt om hvilke friluftsaktiviteter de bedrev og hvordan de ville karakterisere sitt friluftsliv. Et fellestrekk ved svarene var at samtlige ga uttrykk for at fotturer og skiturer var en viktig del av deres friluftsaktiviteter. Informantene ble også spurt om sitt forhold til naturen, hva de søkte når de oppsøkte naturen, hvilke følelser naturen fikk frem, og hvilke naturopplevelser som betydde mest for dem. For flere av informantene var naturen noe de var avhengig av. Stillheten og roen de opplevde var med på å gjøre hverdagen lettere, de fikk pusterom og rom for ettertanke og nye perspektiver på hverdagsstresset. De var også opptatt av det sosiale fellesskapet, og hvordan mestringsopplevelser kunne være med på å bidra til bedre selvfølelse. Sitt forhold til DNT beskrev samtlige informanter som svært godt. De brukte foreningen ulikt, men samtlige var flittige brukere av stinettverket som DNT har utarbeidet. Flere brukte også hyttenettverket til DNT, gjerne om sommeren, og for å komme seg ut i den norske fjellheimen. For flere var dette nærmest en sommertradisjon og et fast holdepunkt i løpet av året. Resultatene av datainnsamlingen og analysen viser at informantene tydelig har et nært forhold til naturen, og er noe de verdsetter høyt. Oppgaven baserer seg på deres subjektive ytringer, og det er dermed ikke mulig å trekke bastante konklusjoner. Resultatet er imidlertid med på å bygge opp under allerede eksisterende teorier og perspektiver rundt tema, og er en supplement til tidligere forskning på relaterte tema.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFriluftsliv, følelser og natur : et studie av et knippe medlemmer av Den Norske Turistforening og deres følelser knyttet til natur og friluftslivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record