Show simple item record

dc.contributor.advisorRingrose, Priscillanb_NO
dc.contributor.authorAagedal, Sirinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:28Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:28Z
dc.date.created2013-10-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier659137nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244208
dc.description.abstractDenne oppgaven er basert på seks kvalitative intervjuer med elever i den videregående skole, utført våren 2012. Mens tre av elevene er født i Norge av norskfødte foreldre, er de tre andre født utenfor Norge av utenlandskfødte foreldre. Oppgavens tematikk sentrerer seg rundt forestillinger om innvandring og norskhet, og problemstillingen lyder i den forbindelse som følger: hvilke forestillinger har elever i den norske videregående skolen om innvandring og norskhet? Disse forestillingene og forståelsene blir i denne oppgaven tolket i lys av et postkolonialt teoretisk rammeverk, med fokus på maktforholdet mellom majoritet og minoritet. En rød tråd vil således være informantenes konstruksjon av ”oss” og ”de andre”. Ved å intervjue både norskfødte og utenlandskfødte ungdommer har jeg kunnet undersøke hvorvidt informantenes ulike posisjonering har påvirket deres forståelser rundt oppgavens tematikk. Analysekapitlene er tilknyttet de tre underliggende spørsmålene i problemstillingen, som lyder som følger: Hvilke karaktertrekk og egenskaper tillegges innvandringsbefolkningen? Dette besvares i kapittel 4, som handler om de ulike innvandringsbildene og forestillingene som mine informanter snakket fram i løpet av intervjuene.Hvor går grensen til norskhet, og hvilke markører benyttes i slik grensesetting? Dette besvares i kapittel 5, som også belyser de ulike kravene informantene fremsetter mot innvandringsbefolkningen.Hvilken forståelse og betydning tillegges kulturbegrepet? Dette besvares i kapittel 6, som også ser på hvordan kultur har erstattet ”rase” i den nye formen for kulturrasisme. I avslutningskapittelet oppsummeres de empiriske funnene, før diskusjonen bringes videre med et fokus på kollektive kulturelle narrativer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.titleOss og de – eller vi?: Forestillinger om innvandring og norskhet blant elever i den videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record